ia64/xen-unstable

log

age author revision description
2008-08-04 Keir Fraser 18258:2e47722d3501 Revert to old ioemu for now.
2008-08-04 Keir Fraser 18257:477b6a32da4f stubdom: install stubdom kernels as data
2008-08-04 Keir Fraser 18256:128af2e5bde2 PV-GRUB: add sample config file
2008-08-04 Keir Fraser 18255:f7d8ddf4dddd x86: rendezvous-based local time calibration
2008-08-04 Keir Fraser 18254:25d347497f90 Revert 18102:85a83b919653 (clocksource=tsc)
2008-08-04 Keir Fraser 18253:2f29a049b812 Revert 18150:b47e503f3282
2008-08-04 Keir Fraser 18252:035b4ee95328 stubdom: rename the ioemu-dm domain config file to domainname-dm,